Fotós történetek értesítő

  Tordas

  • 16
  960 540 Budavári ★

  Kora tavaszi 4K légifelvétel Tordas és a település környékéről, kellemes hangulatú zenei aláfestéssel egy percben.

  Az időjárás nagyon változékony volt, hideg és szeles, de a környék gyönyörű, így szeretnék sokkal szebb időben eljutni a település környékére, mondjuk egy késő nyári forró délután. A táj tökéletesen alkalmas örömfilmezésre, mivel rövid időn belül is körberepülhető és alacsony magasságban is szépen kirajzolódnak a mezőföldi táblák. Az alacsony domboldalak pár kilométeres körzetben helyezkednek el és rengeteg látnivalója van a kis településnek, ugyanakkor nem is hinné az ember, hogy Tordas történelme valóban milyen régre is igen tekint vissza.

  A falu helye már az ősidőkben lakott volt. Kőkorszaki emberek, eraviszkok, hunok, avarok és rómaiak lakták. A település nevét írásos források 1270-ben említik először Thordos alakban, amikor Martonvásári Gergely a falut a Nyulak-szigeti apácáknak adományozta. 1276-ban V. Ince pápa megerősíti a Margit-szigeti apácáknak addig tett birtokadományokat, ebben szerepel, hogy az apácák Tordason 3 nagy szőlőt birtokoltak Chaba néhai felesége adományából.

  1328-ban is említik egy határjárásban, Tardas alakban, mint Mortunwasara melletti helyet. 1337-ben a budai Káptalan kijelölte Fejér és Pest megye határát és az egyik határpont a tordasi kőtemplom volt. Ez azt is jelenti, hogy Tordas nagy település lehetett, hiszen tíz falunak volt egy temploma a szentistváni törvény értelmében. 1358-ban Gilet Miklós nádor apáca leánya Erzsébet véglegesen a Sziget kolostorának adományozta a falut és környékét, ez a birtoklás a Mohácsi-vészig tartott. A törökök 1580 és 1619 között elpusztították a falut. Csaknem 100 évig pusztaság volt, helyén csak az ősi templom romjai maradtak meg.

  A Sajnovics család 1687-ben kapott birtokmegerősítő okmányt és Sajnovics Mátyás új falut alapított. Unokája volt a híres Sajnovics János jezsuita szerzetes, aki bizonyította a finnugor nyelvrokonságot, rendtársával Hell Miksával a legpontosabban mérte meg és számította ki a nap és a hold távolságát, és még sok tudományban jeleskedett.

  A falu újratelepítésének első dokumentuma az 1713-ban írt úrbéri szerződés, melyben megtaláljuk a falu gyors betelepülésének az okát, fejlődésének és vallásszabadságának garanciáját. Sajnovics a szerződés hetedik pontjában – majdnem hetven évvel megelőzve II. József türelmi rendeletét – vallási szabadságot biztosított a letelepedőknek. Szó szerint a következőket írta: “Vallásokon levő prédikátort szabadon tarthatnak maguknak, és tőlem a legkisebb háborgatása sem lészen”. Ez indította a szinte egészében evangélikus telepeseket, hogy sok-sok munkával felépítsék a falut és otthont teremtsenek maguknak. A Sajnovics család kihalása után a Batthyányi család lett a birtokos. 1859, a jobbágyság megszűnése után a területet szétosztották a Batthyányiak, a határ egy részét eladták a Dréhereknek.

  A faluhoz tartozó földek a két világháború között már nem tudtak megélhetést biztosítani az egész lakosságnak. Ez az áldatlan helyzet ébresztette fel a szövetkezeti gondolatot, melynek vezetője Podhraczky János evangélikus esperes volt. Munkájának elismeréséül a Hangya Szövetkezet 1938-ban Tordast választotta ki arra, hogy dán mintára az ország első Hangya Szövetkezeti mintafaluja legyen. A Hangya szövetkezet építette a falu majdnem mindegyik, ma is működő középületét, a kultúrházat, a vendéglőt, a Fajtakísérleti Állomást, az orvosi rendelőt, a posta, tornaterem épületét. Sajnos nagyszabású terveiket keresztülhúzta a II. világháború.

  Az utóbbi 30 évben a falu gyors fejlődésnek indult, és a betelepülőkkel emelkedett a lélekszám. A település teljes közmű rendszere, járdáinak és útjainak jó állapota, kiépítettsége, közterületeinek, parkjainak rendezettsége a kulturált települések közé emelte.

  Légifotózás és videózás

  Esztétikus 4K minőségű légifelvételeket, látványgazdag videókat, fantáziadús kisfilmeket készítek a legmodernebb dróntechnikával, madártávlatból, kreatív ötletekkel, költséghatékonyan.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.